Trang chủ  »  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Công văn Số:115/CV-CĐN V/v thống kê tình hình con CBGV,NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2017

Thực hiện Công văn số 791/LĐLĐ ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình về việc thống kê tình hình con CBGV,NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2017, Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị các Công đoàn cơ sở lập danh sách con CBGV,NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và gửi về Thường trực Công đoàn ngành trước ngày 19/10/2017 (Theo mẫu gửi kèm)....

Triệu tập Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2016 - 2017, triển khai chương trình công tác Công đoàn năm học 2017 – 2018.

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2016 - 2017, triển khai chương trình công tác Công đoàn năm học 2017 – 2018. ...

Công văn 106/GTT-CĐN V/v về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và Kế hoạch số 76/KH-CĐN ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình nhiệm kỳ 2017 – 2022; Ban Thường vụ Công đoàn ngành tổ chức Đại hội điểm tại Công đoàn trường THPT Nam Duyên Hà.

Công văn số: 83/GTT-CĐN tổ chức triển khai các văn bản, tập huấn nghiệp vụ Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 về công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở. Thường trực công đoàn ngành tổ chức triển khai các văn bản, tập huấn nghiệp vụ Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 cho cán bộ CĐCS các trường THPT- TTGDTX tỉnh và đơn vị trực thuộc:...

Công văn số: 138/CV-LT-GDDT V/v nhắc nhở thực hiện cuộc vận động ùng hộ Giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

Thực hiện thư kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc vận động quyên góp ủng hộ Giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hết học kì I năm học 2016-2017 toàn ngành đã quyên góp được 612.734.000 đồng. Đã ủng hộ giáo dục vùng khó khăn tỉnh, hỗ trợ xây nhà công vụ, thăm tặng quà cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán, đầu năm học mới 2016-2017 số tiền là: 390.000.000 đồng.

Công văn Số: 71 /HD-CĐN V/v Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Liên đoàn Lao động tỉnh; thực hiện chưng trình công tác công đoàn năm 2017, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Thái Bình hướng dẫn các cấp công đoàn Giáo dục triển khai các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, năm 2017, cụ thể như sau...
Trang:  1  2  3 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE