CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
Công văn 106/GTT-CĐN V/v về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

Ngày cập nhật: 08/08/2017

    Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và Kế hoạch số 76/KH-CĐN ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình nhiệm kỳ 2017 – 2022; Ban Thường vụ Công đoàn ngành tổ chức Đại hội điểm tại Công đoàn trường THPT Nam Duyên Hà.
Chi tiết công văn xem tại đây
Công đoàn ngành

CÁC TIN BÀI KHÁC

 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE