CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
Triệu tập Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2016 - 2017, triển khai chương trình công tác Công đoàn năm học 2017 – 2018.

Ngày cập nhật: 23/08/2017

    Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2016 - 2017, triển khai chương trình công tác Công đoàn năm học 2017 – 2018. ...
Chi tiết công văn xem tại đây
Công đoàn ngành

CÁC TIN BÀI KHÁC

 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE