CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
Công văn Số:115/CV-CĐN V/v thống kê tình hình con CBGV,NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2017

Ngày cập nhật: 09/10/2017

    Thực hiện Công văn số 791/LĐLĐ ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình về việc thống kê tình hình con CBGV,NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2017, Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị các Công đoàn cơ sở lập danh sách con CBGV,NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và gửi về Thường trực Công đoàn ngành trước ngày 19/10/2017 (Theo mẫu gửi kèm)....
Chi tiết công văn xem tại đây
Công đoàn ngành

CÁC TIN BÀI KHÁC

 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE