CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
Công văn số : 135/CĐN V/v nộp Quyết toán thu - chi năm 2017

Ngày cập nhật: 29/12/2017

    Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Binh, Kế hoạch tài chính Công đoàn năm 2017 của Công đoàn Giáo dục tỉnh, Công đoàn Giáo dục tỉnh đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc hoàn thành báo cáo quyết toán thu - chi tài chính Công đoàn năm 2017 nộp về thường trực Công đoàn ngành trước ngày 20 tháng 01 năm 2018.
Công văn chi tiết xem tại đây
Công đoàn ngành
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE