Trang chủ  »  GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Công văn số 753/SGDĐT-GDTH V/v:Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thực hiện Kế koạch năm học 2017- 2018; nhằm nâng cao năng lực cho CBQL và giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn “Đổi mới phương pháp dạy học theo định hưóng phát triển năng lực học sinh”:...

Công văn số: 752/SGDĐT V/v: Khảo sát nhận thức và ghi hình tiết học môn: Toán, Tiếng Việt lớp 2; Toán, Ngữ văn lớp 7

Căn cứ công văn số 775/VKHGDVN ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về việc Khảo sát nhận thức và ghi hình tiết học môn: Toán, Tiếng Việt lớp 2, Toán, Ngữ văn lớp 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:...

Công văn số 685/SGDĐT-ĐANN V/v tổ chức thực hành cho giáo viên tiếng Anh

Thực hiện chương trình khóa bồi dưỡng phương pháp sử dụng sách giáo khoa mới cho giáo viên tiếng Anh, phục vụ thay sách giáo khoa của các bậc học, trong đó có nội dung thực hành tại các trường phổ thông có dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm....

Công văn số:673/SGDĐT-ĐANN V/v bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh

Ngày 18/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn số 595, 597 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 trong đó có khóa bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh phục vụ thay sách giáo khoa cho đối tượng là giáo viên tiếng Anh đã đạt chuẩn năng lực của các cấp học.

Công văn số: 642/SGDĐT V/v: Cấp phát phao cứu sinh dự trữ quốc gia

Thực hiện Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tiến hành cấp phát như sau:...

Công văn số: 638/SGDĐT-GDTH V/v Tập huấn ra đề kiểm tra định kì cấp Tiểu học.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018; nhằm nâng cao năng lực cho CBQL và giáo viên về đánh giá học sinh theo TT22/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức chuyên đề “ Thiết kế bài kiểm tra định kỳ theo TT22/2016”; Giảng viên là các Chuyên viên Chính Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Trang:  1  2  3  4  5 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE