GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Công văn số: 519/SGDĐT-GDTH V/v triển khai Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, tặng sản phẩm sữa Cô gái Hà Lan cao khỏe cho học sinh Tiểu học và Mầm non tỉnh Thái Bình

Ngày cập nhật: 23/08/2017

    tạo về việc triển khai Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, tặng sản phẩm sữa Cô gái Hà Lan cao khỏe cho học sinh Tiểu học và Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các trường Tiểu học, trường mầm non (đơn vị được lựa chọn tổ chức chương trình và phát sữa miễn phí) theo nội dung cụ thể như sau:...l
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDTH
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE