GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Công văn số: 528/SGDĐT-GDTH /v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 2017-2018 cấp Tiểu học

Ngày cập nhật: 28/08/2017

    Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017-2018; Căn cứ Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngàỵ 28 tháng 7 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX; Căn cứ vào Hướng dẫn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp Tiểu học, Sở giáo dục và Đào tạo Thái Bình hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp Tiểu học như sau:...
Công văn chi tiết xem tại đây
Phòng GDTH
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE