GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Công văn số: 638/SGDĐT-GDTH V/v Tập huấn ra đề kiểm tra định kì cấp Tiểu học.

Ngày cập nhật: 04/10/2017

    Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018; nhằm nâng cao năng lực cho CBQL và giáo viên về đánh giá học sinh theo TT22/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức chuyên đề “ Thiết kế bài kiểm tra định kỳ theo TT22/2016”; Giảng viên là các Chuyên viên Chính Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDTH
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE