GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Công văn số: 642/SGDĐT V/v: Cấp phát phao cứu sinh dự trữ quốc gia

Ngày cập nhật: 05/10/2017

    Thực hiện Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tiến hành cấp phát như sau:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDTH
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE