GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Công văn số:673/SGDĐT-ĐANN V/v bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 13/10/2017

    Ngày 18/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn số 595, 597 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 trong đó có khóa bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh phục vụ thay sách giáo khoa cho đối tượng là giáo viên tiếng Anh đã đạt chuẩn năng lực của các cấp học.
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDTH
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE