GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Công văn số: 752/SGDĐT V/v: Khảo sát nhận thức và ghi hình tiết học môn: Toán, Tiếng Việt lớp 2; Toán, Ngữ văn lớp 7

Ngày cập nhật: 21/11/2017

    Căn cứ công văn số 775/VKHGDVN ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về việc Khảo sát nhận thức và ghi hình tiết học môn: Toán, Tiếng Việt lớp 2, Toán, Ngữ văn lớp 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDTH
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE