GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Công văn số 753/SGDĐT-GDTH V/v:Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Ngày cập nhật: 23/11/2017

    Thực hiện Kế koạch năm học 2017- 2018; nhằm nâng cao năng lực cho CBQL và giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn “Đổi mới phương pháp dạy học theo định hưóng phát triển năng lực học sinh”:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDTH
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE