GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Công văn số: 791/SGDĐT-GDTX báo cáo thực trạng tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Ngày cập nhật: 04/12/2017

    Để có căn cứ xây dựng quy hoạch mạng lưới và kế hoạch phát triển các trung tâm ngoại ngữ, tin học, ngoại ngữ- tin học trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình vêu cầu các trung tâm báo cáo thực trạng tổ chức, hoạt động của trung tâm từ khi thành lập đến nay (theo mẫu gửi kèm) về Sở theo địa chỉ Bà Đặng Thị Minh Hưng, Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, trước ngày 31/12/2018
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDTX
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE