Trang chủ  »  GIÁO DỤC MẦM NON

Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp học Mầm non do sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức sáng 16-8, đã nêu bật những kết quả hoạt động trong năm học qua. Tiêu biểu như thực hiện tốt việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới nhóm, lớp, giảm được 55 điểm trường lẻ; chú trọng công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; Thực hiện tốt các cuộc vận động vào phong trào thi đua, không có cán bộ giáo viên nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Cô và trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần

Công văn số: 200 /SGDĐT-GDMN V/v: Tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập

Sau khi kiểm tra một số nhóm lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn Thành phố và huyện Vũ Thư, để thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của nhà nước đối với loại hình mầm non ngoài công lập, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, đảm bảo các điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung sau...

Triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 2417/TTg-KGVX về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đe án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 (Quyết định 239) và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 (Quyết định 60). Để không bị gián đoạn trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, ảnh hưởng tới đời sổng giáo viên và hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Hội thi - triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp học Mầm non năm học 2015 - 2016

Thực hiện công văn số 6161/ BGDDT ngày 24/11/2015 và kế hoạch số 31 của sở GD& ĐT về việc triển lãm đồ dùng đồ chơi tự làm cấp học mầm non nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có sản phẩm chất lượng, sáng tạo, có tính ứng dụng cao, tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong các trường Mầm non

Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp học Mầm non do sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức sáng 16-8, đã nêu bật những kết quả hoạt động trong năm học qua. Tiêu biểu như thực hiện tốt việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới nhóm, lớp, giảm được 55 điểm trường lẻ; chú trọng công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; Thực hiện tốt các cuộc vận động vào phong trào thi đua, không có cán bộ giáo viên nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Cô và trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE