Trang chủ  »  GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Công văn số: 69/SGDĐT-GDTrH V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu về "Biên giới và Bộ đội Biên phòng"

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Công văn số 139/BCH-CT ngày 25/01/2018 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình v/v đề nghị phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu về "Biên giới và Bộ đội Biên phòng"...

Công văn số: 16/SGDĐT V/v phối hợp, tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 và Kế hoạch sổ 80/KH-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh về “Tổ chức Đại hội Thế dục thể thao các cấp tỉnh Thái Bình và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018”...

Công văn số; 02/SGDĐT-GDTrH V/v thực hiện Pháp lệnh sô 16/2011/UBTVQH12, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

hực hiện Kế hoạch số 231/KH-BCĐ ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ban chi đạo thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 và Nghị định 36/NĐ-CP tỉnh Thái Bình, Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thành phố, các trường trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau:...
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE