Trang chủ  »  GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Công văn số: 709/SGDĐT Về việc tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2017 - 2020; Sở GDĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên; hướng dẫn tố chức thực hiện giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông từ năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Công văn số: 697/SGDĐT V/v tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

Trong thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường, ngành Giáo dục và Đào tạo thái bình luôn quan tâm chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực;...

Công văn số: 689/SGDĐT-GDTrH V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường

Thực hiện Công văn số 4893/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) v/v báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường...

Công văn số: 662/SGDĐT-GDTrH v/v báo cáo tình hình triển khai phòng chống đuối nước

Thực hiện công văn số 4180/BGDĐT-GDTC ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình triển khai phòng chống đuối nước...

Công văn số: 643/SGDĐT-GDTrH V/v Hội thảo xây dựng hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý dạy thêm, học thêm

Để hoàn thiện dự thảo và ban hành Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo ý kiến góp ý cụ thể như sau:...
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE