Trang chủ  »  GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Công văn số: 790/SGDĐT-GDTrH V/v: Hưởng dẫn chuẩn bị cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 và để chuẩn bị tốt cho cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2017-2018 đạt hiệu quả cao, Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các trường THPT thực hiện tốt một số công việc sau đây:...

Công văn số: 761/SGDĐT-GDTrHV/v phát động, tham gia hưởng ứng cuộc thi "Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác" năm học 2017-2018

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Công văn số 290/GDTD ngày 09/11/2017 của Báo Giáo dục và Thời đại, Bộ GDĐT về việc phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi "Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác" năm học 2017-2018. Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong ngành Giáo dục và Đào tạo cùng toàn xã hội về truyền thống tốt đẹp, về các tấm gương thầy giáo, cô giáo đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người; gương người tốt việc tốt, các điến hình tiên tiến "Nhà giáo tiêu biểu" trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công văn số: 742/SGDĐT-GDTrH Thông báo lịch kiểm tra GDQPAN theo Kế hoạch 2434/KH-HĐGDQPAN

Thực hiện kế hoạch số 2434/KH-HĐGDQPAN ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh tỉnh Thái Bình về kế hoạch kiểm tra Chương trinh GDQP-AN các trường Trung học phổ thông năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch kiểm tra việc thực hiện nội dung QPAN lại các nhà trường như sau:...

Công văn số: 728/SGDĐT-GDTrH V/v đôn đốc thực hiện tập huấn trên trường học kết nối

Thực hiện nhiệm vụ năm học về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 551/SGDĐT- GDTrH ngày 6/9/2017 về việc hướng dẫn tập huấn phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học trên “Trường học kết nối”, tuy vậy việc thực hiện nội dung công văn trên ở nhiều trường THPT chưa nghiêm túc, cụ thể:...

Công văn số: 709/SGDĐT Về việc tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2017 - 2020; Sở GDĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên; hướng dẫn tố chức thực hiện giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông từ năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE