Trang chủ  »  GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Công văn số: 689/SGDĐT-GDTrH V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường

Thực hiện Công văn số 4893/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) v/v báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường...

Công văn số: 662/SGDĐT-GDTrH v/v báo cáo tình hình triển khai phòng chống đuối nước

Thực hiện công văn số 4180/BGDĐT-GDTC ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình triển khai phòng chống đuối nước...

Công văn số: 643/SGDĐT-GDTrH V/v Hội thảo xây dựng hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý dạy thêm, học thêm

Để hoàn thiện dự thảo và ban hành Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo ý kiến góp ý cụ thể như sau:...

Công văn số: 653/SGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018

Thực hiện công văn số 4116/BGDĐT-CNTT ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2017- 2018 như sau:...

Công văn số: 645/SGDĐT-GDTrH V/v xây dựng chương trình của tổ/ nhóm chuyên môn và đăng ký chủ đề dạy học năm học 2017-2018

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông, Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; công văn số 5021/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2017 của Sở GDĐT về Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm 2017-2018; Sở GDĐT Thái Bình Bình yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:...
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE