GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Công văn số: 653/SGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018

Ngày cập nhật: 05/10/2017

    Thực hiện công văn số 4116/BGDĐT-CNTT ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2017- 2018 như sau:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDTrH
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE