GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Công văn số: 16/SGDĐT V/v phối hợp, tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII

Ngày cập nhật: 08/01/2018

    Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 và Kế hoạch sổ 80/KH-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh về “Tổ chức Đại hội Thế dục thể thao các cấp tỉnh Thái Bình và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018”...
Nội dung chi tiết xem tại đây
Phòng GDTrH

CÁC TIN BÀI KHÁC

 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE