GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Công văn số: 588/SGDĐT-GDTrH V/v Một số quy định phục vụ Lễ khai mạc, thi đấu các môn trong chương trình Đại hội

Ngày cập nhật: 18/09/2017

    Thực hiện công văn số 521/KH-ĐH TDTT ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII-2017. Để lễ khai mạc và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội thật trang trọng đúng kế hoạch Ban tổ chức thông báo một số quy định cụ thể để các đoàn chuẩn bị thực hiện:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDTrH
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE