GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Công văn số: 415/SGDĐT-GDCN V/v đẩy mạnh công tác NCKH năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: 05/07/2017

    Thực hiện công văn số 343/SKHCN-KHTC ngày 23/6/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018; để đẩy mạnh hơn nữa phong trào tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học trong ngành Giáo dục năm học 2017- 2018 và các năm tiếp theo; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện tốt những việc sau:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDCN
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE