GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Công văn số: 92A/SGDĐT- GDCN V/v tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và công dân Việt Nam đi học tập ờ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày cập nhật: 21/02/2017

    Thực hiện công văn số 370/BGDĐT-ĐTVNN ngày 09/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài, Sở GDĐT Thái Bình hướng dẫn các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Thái Bình cụ thể như sau:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDCN
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE