GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Công văn số: 789/SGDĐT V/v Báo cáo hoạt động về công tác tư vấn du học

Ngày cập nhật: 06/12/2017

    Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo;...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDCN
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE