Trang chủ  »  KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Công văn Số: 576/SGDĐT-KHTC V/v thống kê đầu năm học 2017 – 2018

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT, TTGDNN-GDTX, trường Mầm non Hoa Hồng báo cáo thống kê đầu năm học 2017-2018 theo các nội dung sau:...

Công văn số: 442/SGDĐT-KHTC V/v phòng chống cơn bão số 2 năm 2017

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TƯ; công điện số 03-21/CĐ-PCLL của Ban Chỉ huy phòng chống, thiên tai và cứu nạn tỉnh Thái Bình, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 và đang có diễn biến phức tạp. Để hạn chế tối đa những tổn thất do bão, lũ gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

Công văn số: 297/SGDĐT-KHTC V/v thống kê cuối năm học 2016 – 2017

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các trường THPT; TTGDNN-GDTX; TTGDTX tỉnh; trường Mầm non Hoa Hồng khẩn trương triển khai thu thập số liệu thống kê giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên kỳ cuối năm học 2016-2017 và tổng hợp báo cáo thống kê, trong đó cần thực hiện các nội dung sau:...

Công văn Số: 419/SGDĐT-KHTC V/v báo cáo hiện trạng máy móc thiết bị chuyên dùng và đề xuất tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính về việc báo cáo hiện trạng máy móc thiết bị chuyên dùng và đề xuất tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT công lập; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Trường Mầm non Hoa Hồng thực hiện tốt một số nội dung sau:...

Công văn số: 387/SGDĐT-KHTC V/v đăng ký mua sắm thiết bị tập trung

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 1023/STC-TT ngày 16/6/2017 của Sở Tài chính về đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2017. Về việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:...
Trang:  1  2  3  4 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE