Trang chủ  »  KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Công văn số 48/SGDĐT-KHTC Về việc lập Quy chế chi tiêu nội bộ và báo cáo tăng giảm tài sản

Về việc lập Quy chế chi tiêu nội bộ và báo cáo tăng giảm tài sản, Sở GDDT lưu ý các đơn vị việc sau:...

Công văn sồ 06/SGDĐT-KHTC V/v rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

Thực hiện công văn số 6088/BGDĐT-CSVC ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT, trường Mầm non Hoa Hồng thực hiện một số nội dung sau:...

Công văn số: 09/SGDĐT-KHTC V/v duyệt hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học lập

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch duyệt hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 như sau...

Công văn số: 845/SGDĐT-KHTC V/v đăng ký mua sắm thiết bị tập trung đợt 1 năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 2255/STC-TT ngày 26/12/2017 của Sở Tài chính về đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2018. Về việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Công văn số: 803/SGDĐT-KHTC V/v công tác tài chính cuối năm 2017

Trong khi chờ hướng dẫn về công tác khóa sổ của cơ quan Tài chính,về công tác tài chính cuối năm, Sở GDĐT lưu ý các đơn vị làm tốt việc sau:...
Trang:  1  2  3  4  5 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE