KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Công văn số: 442/SGDĐT-KHTC V/v phòng chống cơn bão số 2 năm 2017

Ngày cập nhật: 15/07/2017

    Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TƯ; công điện số 03-21/CĐ-PCLL của Ban Chỉ huy phòng chống, thiên tai và cứu nạn tỉnh Thái Bình, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 và đang có diễn biến phức tạp. Để hạn chế tối đa những tổn thất do bão, lũ gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TƯ; công điện số 03/CĐ-PCLL của Ban Chỉ huy phòng chống, thiên tai và cứu nạn tỉnh Thái Bình, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 và đang có diễn biến phức tạp. Để hạn chế tối đa những tổn thất do bão, lũ gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm nội dung công điện số 03/CĐ-PCLL ngày 15/7/2017 của Ban Chỉ huy phòng chống, thiên tai và cứu nạn tỉnh Thái Bình và tiếp tục thực hiện các phương án phòng chống lụt, bão và khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho trường học và học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ- SGDĐT ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo; công văn 190/SGDĐT-KHTC về thực hiện một số nhiệm vụ công tác tài chính – CSVC cuối năm học 2016 – 2017.

2. Kiểm tra lại toàn bộ nhà ở, phòng học, kho tàng, cổng dậu, chằng chống cây cối... chú ý tới các công trình đang xuống cấp, đang xây dựng. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện PCLB và một số nhu yếu phẩm cần thiết phòng khi có bão, lũ xảy ra. Di chuyển các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa... đến nơi an toàn.

3. Phân công trực thường xuyên, nắm chắc tình hình diễn biến của bão, lũ để có các quyết định kịp thời, chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả do bão, lũ, thiên tai gây ra, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc phòng chống lụt bão. Báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo khi có sự cố xảy ra.

Nhận công văn, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Chi tiết công văn xem tại đây

Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT.

Phòng KHTC
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE