KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Công văn sồ 06/SGDĐT-KHTC V/v rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

Ngày cập nhật: 16/01/2018

    Thực hiện công văn số 6088/BGDĐT-CSVC ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT, trường Mầm non Hoa Hồng thực hiện một số nội dung sau:...
Nội dung chi tiết xem tại đây
Biểu mẫu dành cho các Phòng Giáo dục tải tại đây
Phòng KHTC

CÁC TIN BÀI KHÁC

 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE