KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Công văn Số: 419/SGDĐT-KHTC V/v báo cáo hiện trạng máy móc thiết bị chuyên dùng và đề xuất tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015

Ngày cập nhật: 06/07/2017

    Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính về việc báo cáo hiện trạng máy móc thiết bị chuyên dùng và đề xuất tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT công lập; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Trường Mầm non Hoa Hồng thực hiện tốt một số nội dung sau:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng KHTC
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE