KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Công văn Số: 576/SGDĐT-KHTC V/v thống kê đầu năm học 2017 – 2018

Ngày cập nhật: 12/09/2017

    Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT, TTGDNN-GDTX, trường Mầm non Hoa Hồng báo cáo thống kê đầu năm học 2017-2018 theo các nội dung sau:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng KHTC
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE