KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Công văn số: 803/SGDĐT-KHTC V/v công tác tài chính cuối năm 2017

Ngày cập nhật: 09/12/2017

    Trong khi chờ hướng dẫn về công tác khóa sổ của cơ quan Tài chính,về công tác tài chính cuối năm, Sở GDĐT lưu ý các đơn vị làm tốt việc sau:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng KHTC

CÁC TIN BÀI KHÁC

 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE