KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Công văn số: 09/SGDĐT-KHTC V/v duyệt hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học lập

Ngày cập nhật: 06/01/2018

    Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch duyệt hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 như sau...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng KHTC

CÁC TIN BÀI KHÁC

 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE