Trang chủ  »  KHẢO THÍ VÀ QL CL GIÁO DỤC

Công văn số: 84/SGDĐT-KT&QLCLGD V/v thực hiện công tác tự đánh giá năm học 2017-2018

Thực hiện Công văn số 4378/BGD-KTKĐCLGD, ngày 20/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2017-2018; Công văn số 618/SGDĐT-KT&QLCLGD, ngày 25/9/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường, Phòng GD&ĐT thực hiện những nội dung sau:..

Công văn số:746/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện khảo sát chất lượng học sinh khối lớp 9, lớp 12 học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:...

Công văn số: 620/SGDĐT V/v hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT như sau:
Trang:  1  2  3  4  5  6 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE