KHẢO THÍ VÀ QL CL GIÁO DỤC
Công văn số 619/SGDĐT-KTQLCLGD v/v hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: 26/09/2017

    Căn cứ kể hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS như sau:
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng KTQLCLGD
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE