KHẢO THÍ VÀ QL CL GIÁO DỤC
Công văn số: 620/SGDĐT V/v hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: 26/09/2017

    Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT như sau:
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng KTQLCLGD
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE