KHẢO THÍ VÀ QL CL GIÁO DỤC
Công văn số:746/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: 21/11/2017

    Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện khảo sát chất lượng học sinh khối lớp 9, lớp 12 học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng KT&KĐCLGD
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE