KHẢO THÍ VÀ QL CL GIÁO DỤC
Điểm thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: 18/12/2017

   
Bấm vào môn để xem và download điểm:
        - Ngữ văn
        - Lịch sử
        - Địa lí
        - Toán
        - Vật lí
        - Hóa học
        - Sinh học
        - Tiếng Anh
Phòng Khảo thí KĐCLGD
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE