THANH TRA SỞ
Công văn số: 581/SGDĐT V/v kiểm tra, giám sát việc PCTL của thuốc lá

Ngày cập nhật: 13/09/2017

    Thực hiện kế hoạch số 21/KH-BCĐ ngày 31/8/2017 của Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình về kiêm tra, giám sát việc thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng, môi trường, không khói thuốc tỉnh Thái Bình năm 2017. Ban chỉ đạo phòng chống, tác hại của thuốc lá Tinh Thái Bình sỗ tiến hành kiếm tra việc thực hiện luật phònẹ, chống tác hại cua thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc tại một số cơ quan đơn vị trong đó có các trường THPT, trên địa bàn tỉnh Thái Bình...
Chi tiết công văn xem tại đây
Thanh tra Sở
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE