THANH TRA SỞ
Công văn số: 602/SGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: 02/10/2017

    Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ- CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tố chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Căn cứ thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Thực hiện Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018;...
Chi tiết công văn xem tại đây
Thanh tra Sở
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE