THANH TRA SỞ
Công văn số: 625/SGDĐT-TTra V/v chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: 04/10/2017

    Ngày 25/7/2017, Sở GD&ĐT đã có văn bản số 472/SGDĐT-KHTC gửi phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở về việc hướng dẫn công tác tài chính, csvc - Thiết bị dạy học năm học 2017-2018 để các đơn vị có căn cứ tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Qua kết quả Thanh tra đầu năm học 2017-2018 ở một số cơ sở giáo dục theo Quyết định số 295/SGDĐT ngày 11/9/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình; Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 3721/UBND-KGVX ngày 28/9/2017 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học; Sở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Thanh tra
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE