THANH TRA SỞ
Kế hoạch thanh tra trường Trung học phổ thông

Ngày cập nhật: 18/01/2018

    Căn cứ Nghị định sổ 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Căn cứ Văn bản số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ GD&ĐT - về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018;...
Chi tiết công văn xem tại đây
Thanh tra sở
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE