Thông báo
Thông báo triệu tập lớp "bồi dưỡng ngạch chuyên viên"

Ngày cập nhật: 10/10/2017

    Căn cứ Văn bản số 2033/TB-SNV, ngày 5/10/2017 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc triệu tập lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên đợt 2, năm 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch bồi dưỡng như sau:...
Nội dung xem chi tiết tại đây
Phòng TCCB
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE