Thông báo
Công văn số 48/SGDĐT-KHTC Về việc lập Quy chế chi tiêu nội bộ và báo cáo tăng giảm tài sản

Ngày cập nhật: 12/02/2018

    Về việc lập Quy chế chi tiêu nội bộ và báo cáo tăng giảm tài sản, Sở GDDT lưu ý các đơn vị việc sau:...
Chi tiết xem tại đây
Phòng KHTC
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE