Thông báo
Công văn số: 684/SGDĐT-VP V/v Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017

Ngày cập nhật: 18/10/2017

    Thực hiện Công văn số 932-CV/TU, ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; Kế hoạch số 16/KH-BVĐ ngày 03/10/2017 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình; Lời kêu gọi toàn dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo, nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (Từ ngày 17/10 – 18/11/2017) của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình...
Chi tiết công văn xem tại đây
Văn phòng Sở
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE