Thông báo
Công văn số: 84/SGDĐT-KT&QLCLGD V/v thực hiện công tác tự đánh giá năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: 06/02/2018

    Thực hiện Công văn số 4378/BGD-KTKĐCLGD, ngày 20/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2017-2018; Công văn số 618/SGDĐT-KT&QLCLGD, ngày 25/9/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường, Phòng GD&ĐT thực hiện những nội dung sau:..
Nội dung chi tiết xem tại đây
Phòng Khảo thí và KĐCLGD
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE