Trang chủ  »  THÔNG TIN CHUNG

Kế hoạch số: 784/KHLT-SGDĐT-CĐN V/v tổ chức vận động hiến máu năm 2017

Thực hiện công văn số 6142/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng “ Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dip tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2017; Công văn số 4189/UBND-KGVX ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2017. Sở và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức triển khai hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2017 như sau:..

Công văn số 775/SGDĐT về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017...

Công văn số: 736/SGDĐT V/v tập huấn PCTH thuốc lá tỉnh Thái Bình năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình ngày 02/11/2017 về tập huấn kĩ năng truyền thông cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên thực hiện hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình năm 2017, từ ngày 15/11/2017 đến ngày 30/11//2017 Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thái Bình tiến hành tập huấn kĩ năng truyền thông PCTHTL cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên, công an, thanh tra thực hiện hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

Công văn số: 714/SGDĐT Về việc tổ chức Hội nghị thi đua "Hai tốt"

Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Thái Bình tổ chức Hội nghị thi đua "Haỉ tốt”, nhằm tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học; kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam:...
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE