Trang chủ  »  THÔNG TIN CHUNG

Công văn số: 684/SGDĐT-VP V/v Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017

Thực hiện Công văn số 932-CV/TU, ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; Kế hoạch số 16/KH-BVĐ ngày 03/10/2017 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình; Lời kêu gọi toàn dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo, nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (Từ ngày 17/10 – 18/11/2017) của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình...

Công văn số: 674/SGDĐT V/v cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý nhà trường SMAS 3.0

Thực hiện Công văn số 653/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE