Trang chủ  »  THÔNG TIN CHUNG

Công văn số: 87/SGDĐT V/v tham gia Khóa học Tiếng Nhật

Nhằm nâng cao năng lực Ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức khóa học tiếng Nhật giao tiếp, thi và cấp chứng chỉ trình độ N5...

Thông báo gặp mặt các nhà giáo đã công tác, giảng dạy tại Vĩnh Long hiện đang cư trú tại Thái Bình.

Kỷ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch gặp mặt các nhà giáo đã công tác, giảng dạy tại Vĩnh Long hiện đang cư trú tại Thái Bình.

Công văn số: 09/CAT-PA81 V/v phối hợp đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018

Năm 2017, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự phối họp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể; sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viêiL, người lao động, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phân giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công văn số: 32/SGDĐT V/v nghỉ Tết Nguyên đán và các công việc cần triển khai.

Căn cứ vào Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018; Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các trường, các cơ sở giáo dục trực thuộc về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các công việc cần tập trung chỉ đạo thực hiện trước, trong và sau Tết như sau:...
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE