THÔNG TIN CHUNG
Công văn số: 674/SGDĐT V/v cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý nhà trường SMAS 3.0

Ngày cập nhật: 14/10/2017

    Thực hiện Công văn số 653/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018
Chi tiết công văn xem tại đây
Văn phòng Sở
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE