THÔNG TIN CHUNG
Thông báo thay đổi cổng thông tin điện tử

Ngày cập nhật: 16/01/2018

   

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động để nâng cấp, đến nay Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình http://thaibinh.edu.vn  cơ bản đã hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ, liên thông kết nối dữ liệu với website của tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Cổng thông tin điện tử của Sở chính thức hoạt động từ ngày 21/02/2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết, trao đổi tài liệu, thông tin của ngành tại địa chỉ: http://thaibinh.edu.vn

Văn phòng
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE