THÔNG TIN CHUNG
Công văn số: 09/CAT-PA81 V/v phối hợp đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018

Ngày cập nhật: 01/02/2018

    Năm 2017, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự phối họp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể; sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viêiL, người lao động, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phân giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Nội dung chi tiết xem tại đây
Công an tỉnh Thái Bình
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE