THÔNG TIN CHUNG
Công văn số: 587/SGDĐT Thông báo về việc ủy quyền điều hành công việc

Ngày cập nhật: 15/09/2017

    Thực hiện Công văn số 3621/BGDĐT-HTQT ngày 15/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Thái Bình; từ ngày 16/9/2017 đến ngày 22/9/2017 đồng chí Đặng Phương Bắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tham gia đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời gian đi công tác đồng chí Giám đốc Sở ủy quyền cho đồng chí Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở điều hành các công việc của ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình.

Thời gian ủy quyền: lừ ngày 16/9 đến 22/9/2017.

Đồng chí Trần Thị Bích Vân chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về những công việc được ủy quyền.

Trân trọng báo cáo.

Chi tiết thông báo xem tại đây

Văn phòng Sở
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE