Trang chủ  »  TỔ CHỨC CÁN BỘ

Thông báo triệu tập lớp "bồi dưỡng ngạch chuyên viên"

Căn cứ Văn bản số 2033/TB-SNV, ngày 5/10/2017 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc triệu tập lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên đợt 2, năm 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch bồi dưỡng như sau:...

Thông báo về tuyển dụng hợp đồng lái xe

Căn cứ quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phân cấp Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính...

Công văn Số: 597/SGDĐT-TCCB V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2017 sau:...

Công văn số: 596/SGDĐT-TCCB V/v tlụrc hiện nhiệm vụ chủ yêu của công tác Tố chức cán bộ và phát triên đội ngũ nhà giáo năm học 2017-2018

Căn cứ Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ chủ yếu của công tác Tổ chức cán bộ và Phát triển đội ngũ nhà giáo năm học 2017-2018 như sau:...

Công văn số: 595/SGDĐT-TCCB V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2017 sau:..

Thông báo tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng THPT Chuyên Thái Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình có nhu cầu tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng THPT Chuyên Thái Bình (đồng chí Hiệu trưởng nghỉ hưu).
Trang:  1  2  3  4  5 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE