Trang chủ  »  TỔ CHỨC CÁN BỘ

Thông báo và Kế hoạch về kỳ thi viết kiến thức về xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước năm 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Bình (Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tổ chức kỳ thi viết kiến thức về xây dựng Đảng và quảnlý Nhà nước, năm 2017:...

Thông báo triệu tập lớp "bồi dưỡng ngạch chuyên viên"

Căn cứ Văn bản số 2033/TB-SNV, ngày 5/10/2017 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc triệu tập lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên đợt 2, năm 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch bồi dưỡng như sau:...

Thông báo về tuyển dụng hợp đồng lái xe

Căn cứ quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phân cấp Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính...
Trang:  1  2  3  4  5 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE