Trang chủ  »  TỔ CHỨC CÁN BỘ

Công văn số: 27/SGDĐT-TCCB V/v rà soát, tính toán nhu cầu đào tạo giáo viên

Thực hiện Công văn số 39/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 08/01/2018 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục V/v tính toán nhu cầu đào tạo giáo viên từ năm 2018-2023 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung sau:...

Công văn số: 825/SGDĐT-TCCB V/v truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non

Thực hiện Công văn số 4815/UBND-KGVX ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Thái Bình về việc truy thu bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với giáo viên mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đề nghị UBND huyện, thành phố chỉ đạo và yêu cầu các Phòng GD&ĐT thực hiện một số nội dung:...

Công văn số: 806/SGDĐT-TCCB V/v báo cáo danh scahs biên chế, tiền lương, chất lượng, công tác cán bộ, công chức, viên chức và kê khai tài sản năm 2017

Thực hiện Công văn số 2479/SNV-CBCCVC, ngày 01/12/2017 của Sở Nội vụ về việc báo cáo danh sách biên chế, tiền lương, chất lượng và công tác cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Công văn số 771/TTr-NV5, ngày 21/11/2017 của Thanh tra tỉnh về việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2017; Hướng dẫn số 2376/HD-SNV, ngày 15/11/2017 của Sở Nội vụ về đánh giá và phân loại công chức, viên chức, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo các nội dung sau:..
Trang:  1  2  3  4  5  6 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE