TỔ CHỨC CÁN BỘ
Công văn số: 595/SGDĐT-TCCB V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017

Ngày cập nhật: 19/09/2017

    Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2017 sau:..
Chi tiết công văn xem tại đây

Phòng TCCB
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE