TỔ CHỨC CÁN BỘ
Công văn số: 596/SGDĐT-TCCB V/v tlụrc hiện nhiệm vụ chủ yêu của công tác Tố chức cán bộ và phát triên đội ngũ nhà giáo năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: 19/09/2017

    Căn cứ Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ chủ yếu của công tác Tổ chức cán bộ và Phát triển đội ngũ nhà giáo năm học 2017-2018 như sau:...
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng TCCB
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE